Environmental responsibility

Furniture factories can be a cause of environmental damage if they are not managed properly. At our factory we know that what we have responsibilities towards the environment and the people who live around us. We carry on with several actions to prevent any damage we could cause to the environment. Using only the most technologically advanced facilities at the factory and controlling all the waste that is a product of furniture factory’s everyday run (especially the hazardous waste). We put the utmost care in looking after waste coming from the factory as well as the offices to be in the recycling circle. Constant development and introducing new solutions that keep our company harmless for the environment and more ecologically conscious is one of our greatest goals.

Quality

Providing the best quality has always been our main focus. Looking for technological developments and setting trends is the path we’re following, but it would not be enough to just stop there. Starting point has always been the quality. We use only the best materials available, putting care and attention into choosing them. Our modern factory facilities combined with manual processing of materials give quality that only human’s eye attention to details can give. Several steps quality control is a standard practice and is another factor to add to our work ethic. That makes the quality of our product outstanding.

Find our cabinet models on 3D Warehouse and design with us on SketchUp!

Partners:

ids

Business Partner:

 

 

WITT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w okresie od 3 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2018r. realizuje projekt pod nazwą

"Rozwój eksportu Witt sp. z o.o. na rynku USA dzięki szeroko zakrojonym działaniom marketingowym"

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.04.00-16-0100/15 podpisana została w dniu 16 września 2016r.

Całkowite koszty projektu:  443 055,00 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania:  221 084,45 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 2.4 - Współpraca gospodarcza i promocja.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU ORAZ GŁÓWNE CELE:

Projekt zakłada promocję produktów meblowych kuchennych na rynku USA. Głównym celem projektu jest rozwój eksportu oraz promocja marki produktów pod nazwą WITT na rynku USA.

Dla pełnego osiągnięcia zakładanych celów projektowych założono realizację:

-  specjalistycznych usług doradczych (wdrożenie strategii rozwoju firmy, zaktualizowanej w głównej mierze o wzrost aktywności spółki na rynku USA),

- działań promocyjnych oraz trzykrotny udział Wnioskodawcy w międzynarodowych największych branżowych targach meblowych w Las Vegas w roku 2016 oraz Orlando w roku 2017 i 2018.

- zlecenia wykonania badań zasad funkcjonowania i trendów na rynku USA oraz spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi, które odbędą się w trakcie 3 misji gospodarczych.

To get to know us better and see what are we up to on daily basis follow our social media: